Shiten kuotat e shoqerise alpha. Shoqeria eshte e paisur me licensa per sherbim privat te sigurise fizike, dhe license per trajnim professional.
Shoqeria shitet per arsye te mungeses se kapaciteteve per menaxhimin e saj.
Shoqeria ka rreth 2 700 000 leke te reja te ardhura financiare te cilat deri ne kete moment jane te paarketuara nga klientet e saj.
Personat e interesuar te dergojne oferten perkatese ne adresen e emailit alpha08@rocketmail.com.
Ne rast dakordesimi me bleresin, te gjitha veprimet financiare do te realizohen permes sistemit bankar konform dispozitave ligjore.
Ēdo oferte e paraqitur do te trajtohet me seriozitet dhe ofruesi do te njoftohet ne menyre korrekte.
Ju faleminderit !
Stafi.

Cel. : +355673055755