Per te gjithe ato biznese qe jane te interesuara per nje ekonomist
part time une ofroj keto sherbime :

• Mbajtje kontabiliteti (Inventar)
deklarimi i Librave tė Blerjeve dhe tė Shitjeve.
deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP

Per me shume informacion kontaktoni :

Cel. : 069 252 6970

Email: zamir.22@outlook.com

Cel. : 069 252 6970