kliko
+ publiko njoftimin/oferten!

 1. Standart Tirane, tender Ndertim parkimi + streha zyrash ne SOS-Fshatit te Femijeve

  Ftesė pėr Ofertė

  Tirane me 27.09.2017

  Ju njoftojmė se shoqata “SOS-fshatrat e Fėmijėve Shqipėri”, ka hapur ftesėn pėr ofertė me Objekt:

  Ndertim parkimi + streha zyrash ne SOS-Fshatit te Femijeve Tirane
  I- Oferta juaj duhet tė pėrbėhet nga:
  Oferta Teknike-Ligjore, e cila paraqet Kriteret e Pranimit/Kualifikimit dhe duhet tė pėrpilohet sipas kėrkesave tė renditura me poshtė.
  A- Kriteret e Pranimit/Kualifikimit:

  1. Kopje te Ekstraktit Historik, te leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.
  2. Nje dokument qe verteton se subjekti juaj i ka plotesuar detyrimet fiskale, si dhe detyrimet e sigurimeve leshuar nga Administrata Tatimore.

  Shenim: Dokumentacioni i kerkuar ne Kriteret e Pranimit/Kualifikimi ne pikat nga 1 dhe 2, duhet te vertetohet permes dokumentave te leshuar jo me pare se tre muaj nga data e fundit e dorezimit te ofertes. Dokumentat e mesiperme mund te paraqiten origjinal ose te noterizuar.

  B- Kriteret e Vecanta te Kualifikimit:


  1. Ofertuesi duhet te dorezoje:  1. Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike.
  2. Deklarate mbi konfliktin e interesit
  3. Pershkrimin e ofertes (oferta financiare)


  B.1.- Kapaciteti ligjor i operatoreve ekonomike:

  Sipas kritereve te pergjitheshme te kualifikimit.

  B.2- Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

  Kopje te vertetuar te bilanceve, te konfirmuara me vule prane administrates tatimore te dy viteve te mepareshme 2015, 2016.

  Kapaciteti teknik

  Operatori ekonomik duhet te permbushe kerkesat e meposhteme minimale:

  1. Pune te ngjashme dhe te sukseseshme per 2 objekt te te njejtes natyre.
  2. Te vertetuara me situacione perfundimtare dhe akt kolaudim.


  Kapaciteti profesional.

  Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij dhe te figuroje si drejtues teknik ne licencen e shoqerise

  Inxhinier ndertimi 1nje
  Inxhinier mekanik 1nje
  Inxhinie topograf 1nje
  Inxhinier mjedisi 1nje

  Operatori duhet te kete 5 punonjes te paisur me kartela personale te sigurimit teknik nga Inspektoriati Qendror Teknik

  Garancia: Kompania specifikon qarte cfare eshte e perfshire ne garancine e sherbimit te ofruar sipas kesaj Ftese per Oferte.

  Garancia e punimeve ka te beje thjesht me respektimin e normativave sipas analizave te punimevete percaktuara ne preventiv dhe shprehet me vendosjen e cmimeve perkatese per realizimin e specifikimeve teknike

  II. Dorėzimi i Ofertės

  Dokumentacionet duhet tė dorėzohet nė dy zarfa:

  1. Zarf tė mbyllur me Ofertėn Ekonomike dhe

  2. Zarf tė mbyllur me Ofertėn Tekniko-Ligjore tė kėrkuara si mė lart.

  Zarfat duhet tė jenė tė vulosur nga kompania nė pjesėn e ngjitjes sė zarfave. Ne zarfa duhet tė ketė tė shkruar qartė: “NDERTIM PARKIMI+STREHE ZYRASH ne SOS-Fshatit te Femijeve Tirane”, Emrin e Kompanisė qė e dėrgon si dhe mbi to tė jete e shkruar titulli Ofertė Ekonomike dhe Ofertė Tekniko-Ligjore.

  Tė dy zarfat me dy Ofertat (Ekonomike dhe Tekniko-Ligjore) duhet te dorezohen pranė Zyrave Qendrore tė Organizatės SOS dhe Kompania duhet tė sigurohet qė perfaqesuesi i autorizuar i saj te kete me vete autorizimin per te dorezuar dokumentaconin e kerkuar sipas kritereve te vendosura si me siper. Pėr tė shmangur cdo paqartėsi, kėrkojmė qė pėrfaqesuesi i kompanisė tė mos largohet nga Zyrat Qėndrore tė organizatės pa marre numrin e protokollit.

  Nė rast se oferta juaj dorėzohet e hapur, me e-mail, fax ose nė ndonjė mėnyrė tjetėr nga ajo e kėrkuar mė lart, oferta nuk do tė konsiderohet e vlefshme.

  Oferta juaj, nė njė zarf tė mbyllur dhe tė vulosur, nė formatin e kėrkuar do tė paraqitet nė:

  SOS-Fshatrat e Fėmijėve, Zyra Nacionale,
  Adresa: Rruga: ”Herman Gmeiner”, Sauk, Tirane
  Data: 03.10.2017 Ora: 12:00

  III. Shenim:

  Afati i fundit pėr dorėzimin e ofertave nė SOS-Fshatrat e Fėmijėve Shqipėri, nė adresėn e mėsipėrme ėshtė datė 03.10.2017 ora 12:00.

  Per cdo pyetje ju lutem mos hezitoni t’i adresoni ne: info@soskd.org.al

  Organizata do tė njoftojė me shkrim nėse ju jeni fitues ose jo pėr procesin e tenderimit.

  Shenim: Cmimi duhet te perfshije te gjitha kostot deri ne dorezimin e punimeve.
  dokumenti bashkangjitur dokumenti bashkangjitur


  SOS-Fshatrat e Fėmijėve, Zyra Nacionale,
  Rruga: ”Hermann Gmeiner”, nr.5, Sauk, Tirane, P.O.1524.

  info@soskd.org.al
  www.soskd.org.al