I. Blejme kuota te plota/pjesore per shoqeri tregtare te vogla dhe te mesme aktive/ ne veshtiresi financiare/ para fillimit te procesit te likujdimit/falimentit.

II. Blejme, ndermjetesojme, ristrukturojme, transferojme shoqeri te vogla/te mesme.

III. Konsulence tatim-taksa, ku dhe si mund te minimizosh kostot.

Per tarifat, proceduren e bashkepunimit jeni te lutur te na kontaktoni:

info@adviser.al