<
Duke ju uruar nje dite te mbare, SOFTEXPRES vjen prane jush me :
1.PROGRAMIN E SUKSESSHEM: :
Vetem per 28.000 LEK!
Program per Menaxhimin e Bar-Restoranteve
>> lexo me shume... shiko videon...
2. FAQE INTERNETI ELITARE duke filluar nga 42.000 LEK (>>per detaje kliko ketu)
Gjithashtu bejme Oferten per produktet tona tradicionale:foto 370801
MarketExpresdheHotelExpres 42.000 LEK dhe PharmaExpres 35.000 LEK!
Oferte e Kufizuar
deri me 31 Dhjetor 2019
Falas: Lidhja e programit
me Kasen Fiskale
Program per Menaxhimin e Njesive Tregtare
(dyqane, magazina shumice, butique, supermarkete etj)
>>
lexo me shume...shiko videon...
Program per Menaxhimin e Hoteleve (me Kalendar Rezervimesh te inkorporuar)
>>
lexo me shume... shiko videon...
PharmaExpres
Program per Menaxhimin e Farmacive dhe Depove Farmaceutike(vjen e 3500 artikuj te gatshem + listen e rimbursimit 2019)
>>lexo me shume... shiko videon...
Programe te tjere te gatshem:

OilExpres
Sistemi i Menaxhimit te Pikave te Karburantit
(recepsion, bar-restorant, minibar dhome, zyre finance etj)
>> lexo me shume...

ExchangeExpres
Program per Menaxhimin e Agjencive te Kembimeve Valutore
>> lexo me shume... shiko videon...

ProExpres
Program per Menaxhimin e Njesive te Prodhimit
(shtypshkronja, ndermarrje, fabrika etj)
>>lexo me shume... shiko videon...

DentalExpres
Sistem per menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve Dentare (por jo vetem) ( me Kalendar Takimesh te inkorporuar)
>> lexo me shume...

LabExpres
Sistem per menaxhimin e Klinikave dhe Laboratoreve te Analizave) ( me Kalendar Takimesh te inkorporuar)
>> lexo me shume...

MobileExpres
Mobile Expres - Sistemi Distribucionit dhe i Shitjes ne Distance
(pershtatur me Kompjuter Dore per te bere Shitje dhe Printuar Fatura ne Terren)
>> lexo me shume...

TaskExpres
Task Expres - Sistem per monitorimin e realizimit te detyrave dhe eficences ne pune te punonjesve
>> lexo me shume...

CMSExpres
CMS Expres - Sistem per menaxhimin e Kompanive te Permbarimit
>> lexo me shume...

TransExpres
Trans Expres - Sistem per menaxhimin e Kompanive te Transportit
>> lexo me shume...

DomainExpres
Domain Expres - Sistem dhe nderfaqe online me AKEP per menaxhimin e domaineve .al per registrar dhe reseller
>> lexo me shume...
SOFTEXPRES ofron gjithashtu :Ju mund te Shkarkoni programet SOFTEXPRES (version prove) duke klikuar ketu
SOFTEXPRES - Zgjidhje te thjeshta per Ceshtje Komplekse
Adresa: Rr Ali Demi, Pll. 70 Kati III | Tel:+355 68 20 59507 | Email: info@softexpres.com|
Web: www.softexpres.com | www.softalb.com


bar, restorant, printim, fatur, pike, kart, klient, kas, fiskale, palmare,mallra, artikuj, xhiro, fitim, kosto, shpenzime, te ardhura, skontrino, kafe, lokal, Program per bar, restorant, kafe, lokal.