kliko
+ publiko njoftimin/oferten!

 1. Standart Ftesė pėr Ofertė - Vendosje e nje gjeneratori ne ambientet e SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi

  Ftesė pėr Ofertė

  Tirane me,10.07.2017

  Ju njoftojmė se shoqata “SOS-fshatrat e Fėmijėve Shqipėri”, ka hapur ftesėn pėr ofertė me Objekt:

  Vendosje e nje gjeneratori ne ambientet e SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi
  I- Oferta juaj duhet tė pėrbėhet nga:
  Oferta Teknike-Ligjore, e cila paraqet Kriteret e Pranimit/Kualifikimit dhe duhet tė pėrpilohet sipas kėrkesave tė renditura me poshtė.
  A- Kriteret e Pranimit/Kualifikimit:

  1. Kopje te Ekstraktit Historik, te leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.
  2. Nje dokument qe verteton se subjekti juaj i ka plotesuar detyrimet fiskale, si dhe detyrimet e sigurimeve leshuar nga Administrata Tatimore.
  3. Nje dokument qe verteton se subjekti juaj nuk eshte ne proces falimentimi, nuk eshte denuar per shkelje penale, nuk eshte denuar me vendim te gjykates se formes se prere, leshuar nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.
  4. Subjekti juaj, duhet te provoje kryerjen/realizimin e sherbimeve te se njejtes natyre, te realizuara gjate 3 (tre) vjeteve te fundit te aktivitetit te shoqerise. Per te provuar kryerjen e sherbimeve te se njejtes natyre, subjekti juaj duhet te paraqese:

  Shenim: Dokumentacioni i kerkuar ne Kriteret e Pranimit/Kualifikimi ne pikat nga 1 deri ne 3, duhet te vertetohet permes dokumentave te leshuar jo me pare se tre muaj nga data e fundit e dorezimit te ofertes ne origjinal ose te noterizuar.

  Kur kemi bashkim te operatoreve ekonomike, duhet te dorezohen:
  a- Marreveshja e noterizuar sipas te ciles bashkimi i operatoreve ekonomike eshte krijuar zyrtarisht:
  b- Prokura e posacme

  B- Kriteret e Vecanta te Kualifikimit:
  1. Ofertuesi duhet te dorezoje:


  1. Deklarate mbi permbushjen e specifikimeve teknike.
  2. Deklarate mbi konfliktin e interesit
  3. Pershkrimin e ofertes (oferta financiare)


  B.1.- Kapaciteti ligjor i operatoreve ekonomike:

  Sipas kritereve te pergjitheshme te kualifikimit. (Pika A)

  B.2- Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

  Kopje te vertetuar te bilanceve, te konfirmuara me vule prane administrates tatimore te dy viteve te mepareshme 2015, 2016. Vertetim xhiroje vjetore nga administrata tatimore per vitet 2015, 2016

  Kapaciteti teknik

  Operatori ekonomik duhet te permbushe kerkesat e meposhteme minimale:
  - Pune te ngjashme dhe te sukseseshme per 2 objekt te te njejtes natyre.
  - Te vertetuara me situacione perfundimtare dhe akt kolaudim.

  Kapaciteti profesional.

  Operatori ekonomik duhet te kete ne stafin e tij dhe te figuroje si drejtues teknik ne licencen e shoqerise:

  Inxhinier elektrik- 1 nje
  Inxhinier mekanik- 1 nje

  Garancia: Kompania specifikon qarte cfare eshte e perfshire ne garancine e sherbimit te ofruar sipas kesaj Ftese per Oferte.

  II. Dorėzimi i Ofertės

  Dokumentacionet duhet tė dorėzohet nė dy zarfa:

  1. Zarf tė mbyllur me Ofertėn Ekonomike dhe

  2. Zarf tė mbyllur me Ofertėn Tekniko-Ligjore tė kėrkuara si mė lart.

  Zarfat duhet tė jenė tė vulosur nga kompania nė pjesėn e ngjitjes sė zarfave. Ne zarfa duhet tė ketė tė shkruar qartė: “Vendosje e nje gjeneratori ne ambientet e SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi”, Emrin e Kompanisė qė e dėrgon si dhe mbi to tė jete e shkruar titulli Ofertė Ekonomike dhe Ofertė Tekniko-Ligjore.

  Tė dy zarfat me dy Ofertat (Ekonomike dhe Tekniko-Ligjore) duhet te dorezohen pranė Zyrave Qendrore tė Organizatės SOS dhe Kompania duhet tė sigurohet qė perfaqesuesi i autorizuar i saj te kete me vete autorizimin per te dorezuar dokumentaconin e kerkuar sipas kritereve te vendosura si me siper. Pėr tė shmangur cdo paqartėsi, kėrkojmė qė pėrfaqesuesi i kompanisė tė mos largohet nga Zyrat Qėndrore tė organizatės pa marrė numrin e protokollit tė ofertės.

  Nė rast se oferta juaj dorėzohet e hapur, me e-mail, fax ose nė ndonjė mėnyrė tjetėr nga ajo e kėrkuar mė lart, oferta nuk do tė konsiderohet e vlefshme.

  Oferta juaj, nė njė zarf tė mbyllur dhe tė vulosur, nė formatin e kėrkuar do tė paraqitet nė:

  SOS-Fshatrat e Fėmijėve, Zyra Nacionale,
  Adresa: Rruga: ”Herman Gmeiner”, Sauk, Tirane
  Data: 21.07.2017
  III Shenim:

  Afati i fundit pėr dorėzimin e ofertave nė SOS-Fshatrat e Fėmijėve Shqipėri, nė adresėn e mėsipėrme ėshtė datė 21.07.2017.

  Per cdo pyetje ju lutem mos hezitoni t’i adresoni ne: info@soskd.org.al

  Organizata do tė njoftojė me shkrim nėse ju jeni fitues ose jo pėr procesin e tenderimit.

  Shenim: Cmimi duhet te perfshije te gjitha kostot deri ne dorezimin e punimeve.


  Specifikimet teknike

  Punimet e kerkuara jane si me poshte vijon:

  Vendosje e nje gjeneratori ne ambientet e SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi.

  Punimet te cilat duhet te kryhen jane sipas preventivit si me poshte vijon:

  FURNIZIM VENDOSJE GJENERATOR NE FSHATIN SOS TIRANE
  EMERTIMI NJESIA SASIA CMIMI VLERA
  1 An Cmontim dhe largim I gjeneratorit ekzistues cope 1
  2 An Furnizim vendosje gjenerator 250KVA/200KW
  Panel dicital, ultra silencioz, start automatik,
  3 faze 400VAC, 50 HZ cope 1
  SHUMA
  TVSH 20%
  SHUMA TOTALE: 0
  Engine: PERKINS 1506A-E88TAG2
  Alternatori: SLG274J
  Power (ESP) 250 kVA/200 KW
  Faze 3 (tre) 400 VAC 50HZ
  Versioni Super Silent Power 67 dBA
  Colling Genset Mounted Radiator
  Paneli Digital Controller
  Konfigurimi Standart per Start Automatik
  ATS IP32, Kontaktore 400A 3P
  Preferohet modeli PERKINS ose i afert me te
  dokumenti bashkangjitur dokumenti bashkangjitur


  SOS-Fshatrat e Fėmijėve, Zyra Nacionale,
  Rruga: ”Hermann Gmeiner”, nr.5, Sauk, Tirane, P.O.1524.

  info@soskd.org.al
  www.soskd.org.al