Sherbime Sociale Bethany deshiron te bleje artikuj kancelerie.
Subjektet e interesuara te kontaktojne per te marre informacion me te plote lidhur me artikujt dhe sasite perkatese te tyre ne adresen e emailit : bcs@icc-al.org
ose ne numrin e telefonit : 042223420
e me pas te paraqesin oferten e tyre ne adresen e e-mail: bcs@icc-al.org

Cel. : 042223420