Per te gjithe ato biznese qe jan te interesuar per nje ekonomiste part time une ofroj keto sherbime :

• Mbajtje kontabiliteti / DEKLARIMESH ME TATIMET
• Pėrpunimi i Faturave tė Blerjeve dhe Faturave tė Shitjeve.
• Pėrgatitja dhe deklarimi i Librave tė Blerjeve dhe tė Shitjeve.
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit (FDP-se) te TVSH-se,
• Pergatitja dhe deklarimi i formularit te (FDP-te) te Sig. Shoq. dhe TAP
• Pėrgatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore dhe deklarimi (bilanci vjetor).
• Pėrpunimi i dokumentacionit pėr pėrllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.
• Konsulence financiare etj .
MBYLLJE BILANCESH VJETORE MUJORE PER CDO SUBJEKTE
Cel. : 0675135597