• Agjencia e ndermjetesimit Trinity iu vjen ne ndihme familjeve qe kerkojne perkujdesje ne sherbimet e meposhtme:
  1. Babysitter
  2. Perkujdesje per te moshuar
  3. Mesuese e ciklit te ulet per te ndihmuar femijet e parashkollorit
  4. Punonjese sociale per femijet me aftesi te kufizuara
  5. Pastruese

  Avantazhet e bashkepunimit me Trinity per perzgjedhje kandidatesh:

  Formulojme se bashku nevojat tuaja ne profilizimin e kandidates qe po kerkoni

  ·Ju njohim ne agjensine tone me kandidaturat permes formulareve apo webit

  · Tarifa fleksibel ne varesi te nevojave tuaja

  · Respektojme privatesine tuaj

  · Nuk cenojme mevetesine e negocimit te pages me kandidatin

  · Kandidatura personeli ekspert dhe me referenca

  · Proces transparent dhe te qarte ndermjetesimi

  · Zevendesim kandidati ne rast se gjate periudhes se proves palet nuk bien dakord te vazhdojne bashkepunimin

  Te interesuarat mund te na kontaktojne ne numrin e telefonit, 0672009060 ose te plotesojne te dhenat duke klikuar ne www.trinity.al