• Agjencia e ndermjetesimit Trinity iu vjen ne ndihme familjeve qe kerkojne perkujdesje ne sherbimet e meposhtme:
  1. Babysitter
  2. Perkujdesje per te moshuar
  3. Mesuese e ciklit te ulet per te ndihmuar femijet e parashkollorit
  4. Punonjese sociale per femijet me aftesi te kufizuara
  5. Pastruese


  Avantazhet e bashkepunimit me Trinity per perzgjedhje kandidatesh:

  Formulojme se bashku nevojat tuaja ne profilizimin e kandidates qe po kerkoni·J

  u njohim ne agjensine tone me kandidaturat permes formulareve apo webit·

  Tarifa fleksibel ne varesi te nevojave tuaja

  · Respektojme privatesine tuaj

  · Nuk cenojme mevetesine e negocimit te pages me kandidatin

  · Kandidatura personeli ekspert dhe me referenca

  · Proces transparent dhe te qarte ndermjetesim

  i· Zevendesim kandidati ne rast se gjate periudhes se proves palet nuk bien dakord te vazhdojne bashkepunimin

  Te interesuarat mund te na kontaktojne ne numrin e telefonit, 0672009060 ose te plotesojne te dhenat duke klikuar ne www.trinity.al