Qellimet:
Organizimi dhemonitorimi I punes se kujdestareve te banesave
Trajnimi I stafeve per realizimin efikas te detyrave te ngarkuara
Detyrat:
Hartimi i planeve dhe grafikeve te punes se kujdestareve te banesave
Marrja dhe perpunimi i te dhenave nga terreni
Supervizimi online dhe ne terren i realizimit te planeve dhe grafikeve te hartuar per secilen rezidence
Koordinimi i punes per realizimin e tė gjitha detyrave per menaxhimin e ndėrtesave
Permiresimi i cilesise se punes me ane te rekrutimeve te reja dhe trajnimeve te stafit

Aftesite

Preferohen persona me experience pune ne fushat e menaxhimit te prones minimalisht 4 vjet
Prioritet do te kene kandidatet te ciletkammbaruar Universitetin prane Fakultetit Ekonomik
Te jete I afte te punoje ne grup
Te kete aftesi organizuese
Te kete aftesi te mira komunikuese si me klientet ashtu edhe me koleget
Te njohe mire gjuhen angleze(tepreferuar personat me njohjen e dy gjuheve te huaja)


Te interesuarit mund te dergojne email me cv e tyre ne : info@agikons.com ose te aplikojne online ne www.agikons.com
Adresa: Bllokur Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tirane, Albania.