Ofrojme kurs- praktike per sherbimet Finance/Kontabiliteti si me poshte:

- Deklarim online te
- sigurimeve shoqerore dhe shendetsore,
- largimet dhe shtimet nga puna te punonjesve tuaj
- listepagesat e pagave
- tatimin ne burim ,

- libra blerje dhe shitje
- tatimit mbi fitimin,
- bilancit vjetor etj.
- arka/banka
- fatura blerje/shitje
- kosto mallra, produkte
- Konsulence ne lidhje me tatim taksat
- Mbajtjen kontabilitetit dhe regjistrimet e nevojshme.
- Informacion mbi Dokumentacionin e plote pėr punonjesit sipas ligjit perkates dhe deklarimet ne zyrat e punes etj.
- Informacion dhe konsulence mbi legjislacionin tatimore ose fiskale ne varėsi tė aktivitetit tė ushtruar dhe njoftim per ndryshimet e legjislacionit
- Hartim pasqyrash financiare periodike dhe ne fund te periudhes kontabel

Kursi-praktika do te bazohet ne infomacione reale te kompanive private.

Kontaktoni si me poshte


Cel. : +355672686454