Ofrojme kurse te sistemit te biletarise "AMADEUS"
Kursi permban ne total 25 ore dhe nje seance zgjat 1 ore.
Ky kurs permbledh materialin ne tekst, shpjegimin dhe provimin perfundimtar.
Ne fund te kursit do te pajiseni me certificaten perkatese.

Per cdo hollesi na kontaktoni si meposhte,