Ofrojme trajnime te sistemit te biletarise "AMADEUS".
Kursi permban ne total 25 ore dhe nje seance zgjat 1 ore.
Ky kurs permbledh materialin ne tekst, spjegimin dhe provimin perfundimtar.
Ne fund te kursit do te pajiseni me certificaten perkatese.

Per cdo hollesi, na kontaktoni ne,