JAM TEKNIK LAVATRICESH NR-0693177535 DHE BEJ SHERBIME NEPER SHTEPIJA,LAVATRICE TE CDO LLOJI EDHE ELEKTRONIKE.VENDENDODHJA TIRANE.