TEKNIK LAVATRICESH NR-0693177535 TIRANE DHE BEJ SHERBIME NEPER SHTEPIJA,LAVATRICE TE CDO LLOJI EDHE ELEKTRONIKE.