Per te gjitha bizneset e interesuara:

( Market, Bare dhe Restorante, Dyqane shitje me shumice dhe pakice, biznese sherbimesh te ndryshme, si dhe cdo lloj aktiviteti tjeter)

Ofroj sherbim ne mbajtjen e dokumentacionit financiar te brendshem ose per tatimet.

1- Pergatitjen dhe deklarimin e te gjithe dokumentave financiar per tatimet dhe cdo institucioni tjeter.

2- Mbajtjen e llogarive te brendshme deri ne nxjerre te rezultateve dhe raporteve te kerkuara.

3- Asistence ne procedura doganore Import-Eksport, llogaritje kosto produkti

4-Mbajtjen e inventarit te produkteve si dhe aseteteve te tjera te shoqerise.

5-Pėrgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore per tatimet (bilanci).

Tel. : 069 60 60 386
e-mail: nertil.shabanaj@hotmail.com