Per te gjitha bizneset e interesuara: ( Market, Bare dhe Restorante, Dyqane shitje me shumice dhe pakice, biznese sherbimesh te ndryshme etj)Ofroj sherbim ne mbajtjen e dokumentacionit financiar te brendshem ose per tatimet.1- Pergatitjen dhe deklarimin e te gjithe dokumentave financiar per tatimet dhe cdo institucioni tjeter.2- Mbajtjen e llogarive te brendshme deri ne nxjerre te rezultateve dhe raporteve te kerkuara.3- Asistence ne procedura doganore Import-Eksport, llogaritje kosto produkti 4-Mbajtjen e inventarit te produkteve si dhe aseteteve te tjera te shoqerise.5-Pėrgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore per tatimet (bilanci).Tel. : 069 60 60 386e-mail: nertil.shabanaj@hotmail.com