Per te gjitha bizneset e interesuara:
( Market, Bare dhe Restorante, Dyqane shitje me shumice dhe pakice, biznese sherbimesh te ndryshme, si dhe cdo lloj aktiviteti tjeter)

Ofroj sherbim ne mbajtjen e dokumentacionit financiar te brendshem ose per tatimet.

1- Pergatitjen dhe deklarimin e te gjithe dokumentave financiar per tatimet dhe cdo institucioni tjeter.
2- Mbajtjen e llogarive te brendshme deri ne nxjerre te rezultateve dhe raporteve te kerkuara.
3- Asistence ne procedura doganore Import-Eksport, llogaritje kosto produkti
4-Mbajtjen e inventarit te produkteve si dhe aseteteve te tjera te shoqerise.
5-Pėrgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore per tatimet (bilanci).

Tel. : 069 60 60 386
e-mail: nertil.shabanaj@hotmail.com