"SK94" Sh.p.k. ofron trajnimin Legjislacion fiskal i perditesuar 2018.

  • Ligji Nr. 8438, date 28.12.1998 "Pėr tatimin mbi te ardhurat", i ndryshuar.

Objekti I ligjit,tatimi mbi te ardhurat personale, tatimi mbi shoqerite, tatimi ne burim shkallet e tatimit. Shpenzime e zbritshme dhe te pazbritshme. Marreveshjet per shmangien e tatimit te dyfishte. Pėrgjegjėsitė dhe pėrfitimet, roli i agjentit te arketitimit te te ardhurave ne vendin e krijimit.
  • Ligji Nr.9920 date 19.05.2008 " Per procedurat tatimore " i ndryshuar.

Procedurat per administrimin e te gjitha llojeve te detyrimeve tatimore. Detyrimi per regjistrimin, perditesimte dhenash dhe cregjistrimin e tatimpaguesve. Dokumentacioni i detyrueshem.Komunikimi me tatimpaguesin, dhenia e informacionit,afatet,penalitetet, e drejta e korrigjimit tė deklaratave tatimore. Denimet administrative, penale,procedura e nxjerrjes sė njoftimit tė vlerėsimit tatimor, kundėrshtimit tė rezultateve tė raportit tė kontrollit tatimor dhe ankimimit.

  • Ligji Nr.92/2014 "Per tatimin mbi vlerėn e shtuar " , objekti dhe fusha e zbatimit.personat e tatueshėm,operacionet e tatueshme , furnizimet e perjashtuara , tvsh e pagueshme, kreditimi, rimburesim,shkallet e tatimit mbi vleren e shtuar.
  • Pergjigje interaktive per pyetje dhe ceshtje nga aktivitetit i biznesit tuaj.


Per rezervim dhe pagese deri ne dt.15.11.2017 perfitoni zbritje 10% .


Per detaje dhe zbritje te tjera jeni te mirepritur te na kontaktoni:

http://www.sk94.al/?p=633&lang=sq

email: info@sk94.al
Tel. : 04242969
Cel. : 0692074495