Shoqeria BConnect Sh.p.k leader ne realitetin e Customer Service kerkon te punesoje operatore telefonike.
Personat e perzgjedhur do te kujdesen per sherbimin e chat dhe email ne gjuhen portugeze, gjermane,spanjolle/italiane, franceze, angleze.

Operator telefonike per gjuhen portugeze


Kandidati i kerkuar duhet te plotesoje kriteret si me poshte listuar:

. Te zoteroje shkelqyeshem gjuhen portugeze (te folur dhe te shkruar)
. Preferohen kandidate qe kane ekseprience ne kete gjuhe
. Te kete disponibilitet full time
. Te kete njohuri te mira informatike

Kompania jone ofron:
. Pagese orare deri ne 400 leke ora
. Trajnim fillestar te paguar
. Trajnime te vazhdueshme qe synojne rritjen profesionale
. Kontrate pune ne perputhje me legjislacioni shqiptar
. Mundesi rritjeje profesionale brenda kompanise


Operator telefonike per gjuhen gjermane


Kandidati i kerkuar duhet te plotesoje kriteret si me poshte listuar:

. Te zoteroje shkelqyeshem gjuhen gjermane (te folur dhe te shkruar)
. Preferohen kandidate qe kane studiuar ne Fakultetin e Gjuheve te Huaja
. Te kete disponibilitet full time
. Te kete njohuri te mira informatike

Kompania jone ofron:
. Pagese orare deri ne 400 leke ora
. Trajnim fillestar te paguar
. Trajnime te vazhdueshme qe synojne rritjen profesionale
. Kontrate pune ne perputhje me legjislacioni shqiptar
. Mundesi rritjeje profesionale brenda kompanise

Operator telefonike per gjuhen franceze

Kandidati i kerkuar duhet te plotesoje kriteret si me poshte listuar:

. Te zoteroje shkelqyeshem gjuhen franceze (te folur dhe te shkruar)
. Preferohen kandidate qe kane studiuar ne Fakultetin e Gjuheve te Huaja
. Te kete disponibilitet full time
. Te kete njohuri te mira informatike

Kompania jone ofron:
. Pagese orare deri ne 400 leke ora
. Trajnim fillestar te paguar
. Trajnime te vazhdueshme qe synojne rritjen profesionale
. Kontrate pune ne perputhje me legjislacioni shqiptar
. Mundesi rritjeje profesionale brenda kompanise

Operator telefonike per gjuhen spanjolle/italiane


Kandidati i kerkuar duhet te plotesoje kriteret si me poshte listuar:

. Te zoteroje shkelqyeshem gjuhen spanjole (te folur dhe te shkruar)
. Preferohen kandidate qe kane studiuar ne Fakultetin e Gjuheve te Huaja
. Te zoteroje shume mire gjuhen italiane
. Te kete disponibilitet full time
. Te kete njohuri te mira informatike

Kompania jone ofron:
. Pagese orare deri ne 400 leke ora
. Trajnim fillestar te paguar
. Trajnime te vazhdueshme qe synojne rritjen profesionale
. Kontrate pune ne perputhje me legjislacioni shqiptar
. Mundesi rritjeje profesionale brenda kompanisePersonat e interesuar jane te lutur te dergojne CV tek adresa email: recruiting@bconnect.al
Adresa: Rruga “Xhanfize Keko”, prane Ish Profarmes, tek pallati i supermarket Conad.