Qendra Europiane e Studimit me nje eksperience 10- vjecare ne fushen e pregatitjes te studenteve per provimet nderkombetare
vazhdon regjistrimet ne kurset e: IELTS--TOEFL-TOEIC-APTIS-SAT.

KURSI I TOEFL-IT
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) eshte nje provim nderkombetar per te matur aftesite ne kuptimin dhe perdorimin
e gjuhes angleze per ata qe nuk e kane gjuhe amtare. Provimi i TOEFL eshte kusht per pranimin ne shkollat e mesme dhe
universitetet ne SHBA e Kanada dhe pranohet nga te gjitha universitetet e botes si deshmi e njohurive te gjuhes angleze.
-Mesuesit qe japin kursin e TOEFL-it kane nje shkalle te larte te njohjes se gjuhes angleze dhe nje pjese e tyre jane te huaj qe e
kane anglishten gjuhe amtare. Kursi u krijon mundesin nxenesve qe te bejne provime prove ne kompjuterat me internet te
qendres per tu ambjetuar me atmosfern e provimit perfundimtar.
-Certifikata e TOEFL-IT,TOEIC,APTIS jane kusht i domosdoshem per gjithe studentet shqiptare qe duan te vazhdojne studimet e
MASTER-it ne cdo dege te univesitetit.

Cfare eshte IELTS-I?
Sistemi nderkombetar i testimit te gjuhes angleze (IELTS),eshte projektuar per te vleresuar aftesite gjuhesore te anglishtes te
kandidateve te cilet deshirojne te studiojne ose te punojne ne shtete ku anglishtja eshte gjuha e komunikimit. IELTS behet
bashkerisht nga British Council, the University of Cambridge ESOL Examinations dhe IELTS Australia.

Kush duhet ta japi IELTS-IN?
Kushdo qe deshiron te ndjeke arsimin e larte ose karrieren e tij jashte duhet te paraqitet per pregatitjen per IELTS. IELTS eshte i njohur nga universitete dhe punedhenes ne shume vende te botes perfshire Australine,Kanadane,Irlanden,Zelanden e Re,Mbreterine e Bashkuar dhe USA. Eshte gjithashtu i njohur edhe nga organet profesionale,autoritetet e emigracionit dhe agjencite e tjera qeveritare.Cdo vit me shume se 700,000 persona e japin kete provim.

Kursi ne qendren tone i pergatit studentet per te katerta pjeset e testuara ne provim duke ndjekur metodat me eficente dhe
moderne dhe mesimdhenie interaktive ku kerkohet pjesemarrja e nxenesit ne menyre qe keta te jene te afte te komunikojne ne
Anglisht. Kursi jepet nga mesues te pergatitur, nje pjese e te cileve jane te huaj dhe kane anglishten gjuhen amtare. Gjithashtu
nxenesit bejne disa provime prove ne kompjuterat me internet te qendres, per tu ambjentuar me pyetjet, formatin dhe atmosferen
e provimit.


REGJISTRIMET BEHEN PRANE QENDRAVE TONA CDO DITE :
E HENE-E SHTUNE ORA 09.00-20.00. JU MIREPRESIM!