"Qendra Europiane e Studimit” ofron kurse te gjuhes italiane per PUNESIM ne call center.

-Keto kurse zhvillohen ne menyre intesive ne menyre te tille qe kursanti brenda 1 muaji te perfundoi 2 nennivele te gjuhes
te cilat jane te nevojshmeper tu punesuar ne CALL CENTER.
-Textet jane te perzgjedhura dhe cilesia e mesimdhenies eshte teper e larte.

-Kursi pergatitore per provimet e Celit dhe Roma 3, permbledh 4 temat kryesore gjuhesore;leximin,shkrimin,degjimin dhe te foluren.
Gjate ketij kursi do te punohet me gramatiken italiane ne menyre intensive ne seancat e para dhe ne ato ne vazhdim.

Qellimi i ketij kursi eshte qe me pare te riforcohen njohurite e fituara nga kursanti gjate leximeve, kuptimet, tregimi i materialit ekzistues
te marre nga gazetat, librat, revistat. Kursanti do te mesoje te shkruaje esse ne gjuhen italiane, ne fillim me udhezimet e mesuesit dhe me ne
fund ne menyre krejt te pavarur.

Ne fund do te punohet me kasetat e degjimit per te ndihmuar kursantin ne kuptimin e teksteve te regjistruara.Kjo pjese ploteson edhe proven
e fundit qe kursanti duhet te kaloje per te perfunduar kursin pergatitor.


RREGJISTRIMET BEHEN PRANE QENDRES SONE CDO DITE :E HENE-E SHTUNE ORA 09.00-20.00. JU MIREPRESIM!