QENDRA EUROPIANE E STUDIMIT, KERKON TE PUNESOJE PART TIME NJE MESUES KOMPJUERI (mashkull)
ME KETO KARAKTERISTIKA:

- TE KETE EKSPERIENCE NE MESIMDHENIEN E PROGRAMEVE KOMPJUTERIKE: WORD PRESS DEVELOPER, PHP & MySQL.
- TE JETE I DISPONUESHEM NE ORARET E PARADITES.
- TE JETE KORREKT DHE I KOMUNIKUESHEM.

TE INTERESUARIT TE DERG CV NE ADRESEN:
E-MAIL:info.esc2008@gmail.com ose te tel 0682041009