Disponoj License IATA - UFFTA qe sherben per hapjen e Licensimin e agjensive Ajrore e Turistike .
Bileta avioni ,Agjensi IATA .
Ne se jeni te interesuar kontaktoni .
Tel. : 04 2 356 091