Kam 7 vite eksperience pune si ekonomiste. Kam mbaruar ne Fak Ekonomik Tirane ne vitin 2006(sistemi katervjecar) dhe nje master 2 vjecar po prane ketij Fakulteti. Jam Kontabiliste e Miratuar. Gjate eksperiences se punes time kam kryer veprimet e poshtepermendura:

1.Shitje,Blerje
2.Deklarata doganore(Import,Eksport),nxjerrje kosto artikujsh,kontabilizim dogane
3.Rakordim Kliente-Furnitore,
4.Regjistrim Arke-Banke
5.Kontabilizime te fundvitit
6.Marredheniet me zyren e tatim taksave dhe bankat e nivelit te dyte
7.Deklarimet online
8.Mbyllje bilanci

Kam njohuri te gjuhes angleze dhe italiane ne nivele te kenaqshme.Zoteroj programet e kontabilitetit Alpha Platinium, Financa 5. Jam dhe instruktore e ketyre programeve prane Qendrave Profesionale te Formimit.

Nr kontakti
0685303895

Cel. : 0685303895