Detyra Kursi & Tema Diplome direkt nga dora e autorit pa ndermjetsim
(pa kosto shtese)
Krijoj Punime te ndryshme si : esse,raste studimi,ushtrime, tema, tema diplome, mikroteza masteri, doktorature etj,ne fushen e Ekonomise, Kontabilitet, Finance, Menaxhim,Makro/mikroekonomi, ne te gjitha lendet e Fakultetit Ekonomik privat/shteteror, kam eksperience te gjate ne kete fushe kam punuar me pare ne qendra dhe kam vendosur te ofroj kete sherbim me vete me kosto sherbimi pa shtesa te majme ndermjetesimi nga qendrat.


Per kontakt, me shkruani ne:
elktramanjani@gmail.com