Kerkohet Programues.

Te kete aftesi programimi ne gjuhet: html, javascript, css, .Net, JAVA, C#.
Te kete njohuri ne RDBMS: Postgress, Sql, MySql...
Te kete njohuri per ngritjen e webservit: IIS,...