Shes 2 piktura bashke me korniza, qe jane bashkengjitur ne fotot e meposhtme.

Kontakoni ne numrin e shenuar.

Cel. : 0694100320