Inxhinier Elektrik

Kerkojme Inxhinier Elektrik
Kriteret e domosdoshme:

- Diplome ne Fakultetin e Inxhinierise Elektrike, profili inxhinier elektrik
-Minimalisht 5 vjet eksperience pune ne te...