Ofroj sherbimin si elektricist i certifikuar me nje eksperienc 20 vjecare ne funksion te:Mirmbajtjes se sistemit elektrik per subjekte te ndryshme, ambiente banimi, vila
Riparimin e...