"GoldsMath" sh.p.k. njofton per te interesuarit se ka nisur proceduren e rekrutimit per pozicionin vakant "Financiere".


Kandidati duhet te plotesoje kriteret e meposhtme:


Te kete...