Ofroj sherbime perkthimi te cilesise se larte,

ne GJUHEN FRENGE DHE NE GJUHEN ANGLEZE

PER INDIVIDE DHE KOMPANI,

ne te gjitha fushat dhe aktivitetet.

PERKTHIM CILESOR ME KOSTO TE...